ISTORIA POSTULUI DE RADIO SANGERA

1968- un vis de a fi în localitate un post de radio

1972- începutul materializării  creării radioului local, primul emițător pe unde medii (250m)

2002-primul emitător pe  94.7  MHz  FM   cu apelul de chemare „Radio-Sîngera” care a lucrat    doar   45 de zile  cu emisiune interactivă, pentru sondaj de opinie de a fi sau nu a fi în localitate un post de radio.

2002- locuitorii au spus  DA!

2002- În cadrul Proiectului USAID  al  Statelor Unite a Americii , la Primaria or. Singera se elaborează „Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică  a or.Sîngera”. Consiliul local aprobă acest plan,unde se preconizează și crearea  unui post de radio  local.

2003 (iunie)- Organizația Obștească de Informare din Sîngera (OOIS) obține licența de emisie, pentru postul de radio „Radio-Sîngera” pe 96.2 MHz  FM

2003-2004- OOIS  cîștigă prin concurs un proiec la Fundația Soros-Moldova , pentru echipament

2004, 10 iunie, „Radio-Sîngera” se lansează oficial.

             -Postul de radio este ascultat în raza de 20-25 km de aprocsimativ 78000-80000 radioascultători.

             - Echipa de creație este  alcătuită din   20 de voluntari, care sunt  elevi , studenți ,               profesori ,jurnaliști profesioniști, muncitori, ingeneri.

             - Emisiuni  și rubrici  proprii : „Ora copiilor”, „Adolescența”, „Frumusețea”, „Sănătatea”, „Sîngera în picioare”, „Dimineața pe răcoare”, „Sare pe rană”, „Top muzical-30”, „Inflamabil”, „Cultura păcii” , „Telefonul  muzical” , „Eu am dreptul”,  „Un dangăt de clopot”,  „Magazin sportiv”, „Bîrfe muzicale”,  „Lumea cinema”, „Intersecții”,  „Dialog” „Seara vedetelor” ș.a

 Activități:

                - Cîștigă  concursul  proiectelor organizat de Ambasada SUA pentru  organuzarea unui       ciclu de emisiuni pentru promovarea  democrației prin intermediul mass-mediei

                 - Participă la radiomaratonul organizat de APEL de Ziua mondială a Drepturilor  Omului, cu emisiuni directe între patru posturi de radio din Republică.

                -Organizează un minimaraton pentru   ajutorarea și școlarizarea unei eleve .

                -Organizează concursuri  cu premii, de la  Agenții economici, la Hramul or.Sîngera,

                -Ofera gratis prînz pentru invalizii participanți la seminarul organizat de ONG „Centrul de       Documentare  și Organizare pentru Tineri” în incinta gimnaziului nr.66.

                 -La sărbătorile de Crăciun , echipa a urat Agenții economici din teritoriu.

                 -Sa implicat  în reproiectarea demisolului gimnaziului nr.66, pentru un studiou nou, modern.

Contacte, colaborări

                -Franța, Germania, China, APEL

 

2005        -La oficiul poștal din or.Sîngera se deschide o cutie poștală  nr.1505 pentru corespondența scrisă

                - Se implică în compania electorală, organizează un ciclu de emisiuni  cu caracter electoral

                - In februarie 2005 a inceput editarea buletinului „Curier-info”

               

Director "Radio-Sîngera" 

Victor Mocanu                     

 

ADRESA:

str. 31 august1989,nr.35 or. Sangera, mun. Chisinau
e-mail: radiosangera@yahoo.com

MOTTO:

RADIO SANGERA DE LA VIS LA REALITATE


© Created by Liliana ARNAUTU & Steliana POPA, all rights reserved. 2004